Đừng tin tưởng các nhà phân tích của bạn


1. Xung đột về chuyên môn. Các báo cáo phân tích được chuẩn bị bởi các nhà phân tích, không phải bởi các nhà quản lý cổ phần tư nhân. Tư duy, nền tảng, kinh nghiệm và logic của một nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty PE khác nhiều so với một nhà phân tích. Dữ liệu quan trọng đối với bạn là vô ích đối với các nhà phân tích. Các nhà phân tích có thể định hình lại trọng tâm của phân tích làm cho dữ liệu và kết luận đối lập với tình hình thực tế. Và ngược lại với quyết định đúng. 2. Xung đột lợi ích. Thông thường, các ngân hàng chuẩn bị các báo cáo phân tích xem xét những công ty được đề cập trong các báo cáo này là khách hàng của những người lập báo cáo này. Kết luận rất đơn giản - khuyến nghị mua, giữ hoặc bán (được đưa ra thị trường và bình luận trên phương tiện truyền thông đại chúng) được đưa ra dựa trên một thư cam kết được ký giữa ngân hàng (hoặc dự kiến ​​ký tên đó), chuẩn bị báo cáo, và khách hàng. Điều tương tự chúng ta có thể nói về báo cáo của các công ty tư vấn và cơ quan xếp hạng. Chúng tôi giải quyết vấn đề này một cách đơn giản. Chúng tôi không đọc chúng. 3. Độ tin cậy của dữ liệu thấp. Internet là nguồn dữ liệu và thông tin lớn nhất. Do đó, Internet chưa bao giờ là một nhà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy. Bạn không bao giờ biết nguồn dữ liệu cho báo cáo phân tích đã chuẩn bị mà bạn mua hoặc tải xuống. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, đây là dữ liệu từ các nguồn mở trên internet, và đôi khi đã được thu thập bởi người khác. Những "báo cáo" này nghiên cứu internet, không phải thị trường. Bạn không muốn đưa ra quyết định của mình về loại rác được trộn kỹ, phải không?#boost #boostyoursuperiority #boostblog #investmentmagiccrashcourse #raevskayarepnina #annamariaserafimaraevskayarepnina #аннамариясерафимараевскаярепнина

0 views0 comments

Recent Posts

See All